PolskiEnglishFrançais
"Zaiste, chciałoby się powiedzieć, że ludzie są diabłami na ziemi, a zwierzęta dręczonymi przez nich duszami." — Arthur Schopenhauer
Sponsorzy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Lasy Państwowe
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB
Cargill Polska
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Tarnowie
Współpraca
bieszczadypl.jpg
Newsletter ORZW

Chcesz wiedzieć o aktualizacjach w ośrodku? Podaj nam swojego maila.Bocian biały (Ciconia ciconia)

Edukacyjnie:

Bocian biały jest w Polsce gatunkiem średnio licznym, występującym na terenie całego kraju. Jego liczebność ocenia się na 44-46 tys. par lęgowych. Jest on nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym ze zwiastunów wiosny.

Wygląd zewnętrzny:

Bocian biały jest ptakiem powszechnie znanym. Wyróżnia się dużymi rozmiarami ciała, długą szyją oraz długimi nogami. Jego upierzenie jest zupełnie białe, jedynie lotki mają czarną barwę. Ponieważ Bocian biały upodobał sobie dachy budynków jako miejsce do zakładania gniazd i nocowania, ptaki bywają ubrudzone sadzą z kominów. Osobniki dorosłe mają intensywnie czerwone dziób i nogi, które u ptaków młodych są początkowo czarniawe, a wraz z upływem czasu stają się czerwonawe. Samce są nieco większe od samic i mają dłuższy dziób. Bociany białe latają z wyciągniętą szyją i nogami wystającymi daleko poza ogon. Często szybują i krążą na rozpostartych skrzydłach.

Tryb życia:

Bociany białe są zwierzętami bardzo towarzyskimi. Często tworzą stada, zarówno podczas żerowania, jak i w trakcie migracji. Szczególne znane są tzw. bocianie sejmiki, na których późnym latem gromadzą się dziesiątki, a nawet setki osobników. Pojawiają się one tam, gdzie występuje duża ilość pożywienia oraz bezpieczne miejsca do nocowania. Jest to swego rodzaju przystanek przed rozpoczęciem dalekiej wędrówki na zimowiska położone w Afryce. Typowe zachowanie bocianów stanowi klekotanie – szybkie kłapanie dziobem, któremu towarzyszy naprzemienne odchylanie głowy do tyłu i opuszczanie jej. W ten sposób samiec oznajmia zajęcie gniazda, stara się zwabić samicę, a klekot wydawany w duecie przez ptaki obu płci jest częścią rytuału godowego i ma odstraszać inne bociany, pojawiające się z zamiarem przejęcia gniazda. W czasie utarczek z intruzami może dochodzić do okaleczeń, a niekiedy nawet do śmierci któregoś z walczących ze sobą rywali. Bociany są aktywne w ciągu dnia. Polują na drobne zwierzęta lądowe, takie jak myszy, norniki, krety, płazy, owady, dżdżownice, choć w miarę możliwości chwytają także ryby. Wyjątkowo ich ofiarami padać mogą jaja i pisklęta ptaków.

Rozród:

Bociany białe przystępują po raz pierwszy do lęgów z reguły w wieku 4 lat. Mogą tworzyć pary z tymi samymi osobnikami przez kilka sezonów. Ponowne kojarzenie się tych ptaków wynika jednak w większym stopniu z przywiązania do wypróbowanego gniazda niż do partnera, gdyż samiec samiec i samica wędrują na zimowiska osobno. Do ich ponownego spotkania dochodzi często dopiero po powrocie na tereny lęgowe. Samce przylatują do gniazd wcześniej i kojarzą się z pierwszą samicą, która zjawi się na ich terytorium. Mimo że bociany białe gniazdują zwykle w rozproszeniu, nierzadko spotyka się kolonie gniazd znajdujące się na dachach zabudowań gospodarskich. Pojedyncze gniazda umieszczane są w różnych miejscach: na drzewach, stogach siana, kominach budynków, słupach energetycznych. Coraz częściej jednak ptaki te zajmują przygotowane specjalne dla nich platformy. Gniazda wykorzystywane są przez wiele lat i co roku rozbudowywane. Największe z nich mogą mieć nawet 2 m średnicy i 5 m wysokości. Jaja składane są od kwietnia, a ich wysiadywaniem zajmują się oba ptaki przez 33-34 dni. Przez pierwsze 3-4 tygodnie po przyjściu na świat pisklęta pokładają się w gnieździe, aby pozostać niewidoczne, i ożywiają się wówczas, gdy rodzice przynoszą im pokarm. Ze względu na to, że inkubacja rozpoczyna się od momentu złożenia pierwszego jaja, pisklęta klują się w kilkudniowych odstępach i mogą znacznie różnić się wielkością. W przypadku gdy pokarmu nie wystarcza dla wszystkich młodych, słabsze osobniki bywają często skazane na śmierć głodową. Zdarza się, że podczas przepychanek o pożywienie silniejsze rodzeństwo wypycha je z gniazda; jeśli wydają się one zbyt słabe, żeby przetrwać, mogą to robić także rodzice. Młode stają się lotne po ok. 2 miesiącach. Na zimowiska odlatują zwykle wcześniej niż rodzice.

Zagrożenia i ochrona:

Bocian biały podlega ochronie ścisłej. Pomimo przychylnego nastawienia ze strony ludzi jest on narażony na wiele niebezpieczeństw. Istotne zagrożenie stanowią dla niego napowietrzne linie energetyczne, na których ginie wiele ptaków. Pisklęta zaplątują się dość często w plastikowe sznurki, którymi dorosłe osobniki wyścielają gniazda. Niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszanie się obszarów żerowisk, wywołane zagospodarowaniem terenów otwartych.

Obserwacje w terenie:

Bociany białe występują przede wszystkim na terenach rolniczych. Unikają rozległych obszarów leśnych i wyższych partii gór. Pojawiają się w kraju od marca do września, choć co roku pojedyncze osobniki pozostają również przez zimę. Gatunek ten najliczniej gniazduje w dolinach rzecznych, a jego największe zagęszczenie w Polsce notowane jest w północno-wschodniej części kraju. O obecności bocianów na danym terenie świadczą charakterystyczne gniazda.

Okres występowania: od marca do września
Długość ciała (wraz z dziobem i ogonem): 95-115 cm
Długość ogona: 22-25 cm
Rozpiętość skrzydeł: 180-220 cm
Waga: 2,3-4,4 kg
Liczba jaj: 2-7

Nasze przygody z Bocianami:

Bocian biały - jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dla Polski ptaków. Rocznie trafia do nas blisko 100 - 130 osobników tego gatunku. Ponieważ ptaki te na zimę opuszczają Polskę, musimy spieszyć się z leczeniem tak, aby co najmniej na koniec sierpnia były gotowe do odlotu. Tak jak dla maratończyka sukcesem są sprawne nogi, tak dla bociana skrzydła i wydolny układ oddechowy. Dlatego pracujemy nad tym, aby ptak osiągnął 100% sprawność, a nie należy do najprostszych zadań.

Główne urazy to złamania skrzydeł, postrzelenia z broni pneumatycznej, urazy kończyn. Złamania od tych najprostszych, po skomplikowane - wieloodłamowe. Tylko ptak, który zostanie w porę dostarczony do nas, bez zbędnego czekania, ma szanse na całkowite wyleczenie. Temperatura jaka panuje w lecie, a także wszędobylskie muchy plujki nie są dla nas sprzymierzeńcem. Podczas zabiegu zespolenia kości skrzydła, wykorzystujemy wszystkie możliwości dostępne w medycynie weterynaryjnej. Korzystamy z doświadczeń ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Niestety wszystko wiąże się z kosztami. Chociaż za usługi weterynaryjne nie musimy płacić, bo sami jesteśmy weterynarzami, to średni koszt leków, materiałów dla jednego poszkodowanego bociana to ok. 200-400 zł. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcia zaczerpnięte z medycyny dzikich zwierząt, jakie opracowano u naszych partnerów zza oceanu, jednak najczęściej nieprzekraczalną barierą jest wysoka cena.

Wielu z naszych bocianich pensjonariuszy to nieloty. Młode ptaki, które wypadły z gniazda lub zostały wyrzucone przez rodzeństwo. Także ofiary burz lub karygodnych zachowań człowieka, kiedy zostaje zniszczone gniazdo bocianie. Ciężka praca, jakiej wymaga wychowanie pisklaka jest wynagradzano widokiem pięknego osobnika, który rośnie na naszych oczach. Zastępując im rodziców zmuszeni jesteśmy tak zbilansować dawkę pokarmową, aby była podawana z odpowiednią częstotliwością i zawierała wszystkie najwartościowsze produkty. Kiedy już ptaki wyjdą z naszych spreparowanych gniazd, pozostaje nauka latania. Ale to juz chyba bardziej instynkt pokazuje im jak to się robi niż nasze nieudolne próby naśladowania. Ułatwieniem są dorosłe bociany, które startując i lądując na specjalnie przygotowanym wybiegu, zaszczepiają w młodych bakcyla lotu.

Gdy zbliża się jesień, boćki które potrafią latać ćwiczą lot tuż nad naszym ośrodkiem. Jeżeli czuja się na siłach dołączają do Bocianów szykujących się do odlotu. Pozostałe odkładają odlot na następny sezon. Kalekie, bez skrzydła, z nieuleczalnym urazem mięśni, pozostają u nas na stałe. Ich widok, dźwięk klekotania o poranku, jest dla nas dostateczną nagrodą za darowanie im życia. Czekamy kiedy odwdzięczą nam się wydając na świat potomstwo, gdyż naturalnym dla nich stała się budowa gniazd na ziemi. W sytuacji kiedy światowa populacja Bocianów białych kurczy się, jest to dla nas swoisty sukces.

Historie z życia Ośrodka wzięte:

14 listopada 2010 - Pomóż Bocianom przetrwać zimę

23 kwietnia 2010 - Bocianie budowanie

Sławne boćki:

- "Ponad 60 bocianów spędzi zimę w Przemyślu" - 21.11.2010
- "Kup ' cegiełkę' i pomóż przetrwać zimę (...)" - 20.11.2010
- "Pomóż bocianom przetrwać zimę" - 20.11.2010
- "Przemyśl: Pomóż bocianom przetrwać zimę" - 20.11.2010
- "Pomóżmy ocalić bociany" - 19.11.2010
- "Ocalić bociany" - 19.11.2010
- "Pomóż Bocianom białym przetrwać zimę" - 19.11.2010
- "Ponad 60 bocianów spędzi zimę w Przemyślu" - 16.11.2010
- "Ponad 60 bocianów spędzi zimę w Przemyślu" - 16.11.2010
- "Ponad 60 bocianów spędzi zimę w Przemyślu" - 16.11.2010
- "Ponad 60 bocianów spędzi zimę w Przemyślu" - 16.11.2010
- "Rzeszów: Ponad 60 bocianów spędzi (...)" - 16.11.2010
- "7 Wspaniałych w Przemyskiej klinice" - 15.11.2010
- "Wspomóżmy Bociany" - 15.11.2010
- "Moda na parterowe domy nie tylko u ludzi" - 04.05.2010
- "Zbudował żonie gniazdo na ziemi" - 29.04.2010
- "Te bociany oszalały z miłości (...)" - 29.04.2010

Możesz pomóc:

Koszty wyżywienia i leczenia naszych bocianowatych podopiecznych są ogromne. Jedną z naszych od dawna prowadzonych akcji jest zbieranie funduszy na ich utrzymanie. Wpłacając  przysłowiową złotówkę pomagasz nam zapewnić połowę dziennej racji żywnościowej dla jednego osobnika. Wspomniana złotówka to koszt jednej dawki średniej ceny antybiotyku czy 1/20 ceny znieczulenia ptaka do zabiegu. W lecie liczba osobników waha się od 30 do 40. Jeżeli chciałbyś nas wspomóc to zapraszamy do zapoznania się z akcją zatytułowaną: „Pomóż bocianom przetrwać zimę!” (Link TUTAJ), na której zbieramy fundusze właśnie na utrzymanie tych pięknych ptaków. Bociany możesz również wesprzeć bezpośrednią darowizną z dopiskiem: „Bocian”. Za pomoc serdecznie dziękujemy.

W naszym obiektywie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia większej ilości zdjęć w naszych Fotogaleriach:

Zdjęcia naszych bocianów

Zdjęcia z zabiegów i leczenia

Data publikacji:
Miejsce publikacji: Tematyka publikacji: Odnośnik:
Maj 2011
2011-05-29
Teleexpress Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-28 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-26 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-26 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-26 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-26 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-26 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-19 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-19 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-19 Małe bociany - narodziny Wygasł
2011-05-19 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-18 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-18 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-18 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-18 Małe bociany - narodziny Wygasł
2011-05-18 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-18 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-18 Małe bociany - narodziny LINK
2011-05-10 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
2011-05-09 Bociany - jaja mają się dobrze LINK
Kwiecień 2011
2011-04-25
Teleexpress Bociany - jaja w gnieździe Wygasł
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe Wygasł
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe Wygasł
2011-04-22 Bociany - jaja w gnieździe LINK
Marzec 2011
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania Wygasł
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania Wygasł
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania Wygasł
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-25 Bociany - koniec zimowania LINK
2011-03-01 Bociany zimują w Przemyślu LINK
2011-03-01 Bociany zimują w Przemyślu LINK
2011-03-01 Bociany zimują w Przemyślu LINK
2011-03-01 Bociany zimują w Przemyślu Wygasł
2011-03-01 Bociany zimują w Przemyślu LINK
2011-03-01 Bociany zimują w Przemyślu Wygasł
2011-03-01 Bociany zimują w Przemyślu LINK
 


BZ WBK, oddział Przemyśl

27 1500 1634 1216 3005 4390 0000

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Przekaż nam

KRS 0000313847

Rozlicz przez Internet

Przekaż nam Twój 1%. Bezpłatnie wypełnij i wyślij PIT przez internet w e-pity 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Przekaż nam Twój 1%. Bezpłatnie wypełnij i wyślij PIT przez internet w e-pity 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39